Przedawnienie roszczenia poręczyciela kredytu

Pytanie: Ja już kiedyś do Państwa pisałam z prośbą o odpowiedz i ją otrzymałam natomiast mam jeszcze jedno pytanie. Po uregulowaniu długu przez poręczyciela kredytu, ma on prawo przez 3 lata od momentu wpłacenia starać się od odzyskanie pieniędzy i jeżeli po wpłaceniu złoży pozew w sądzie i sąd wyda wyrok po jakim czasie wyrok ten się przedawnia, również po 3 latach?

Porada: Roszczenia żyranta w stosunku do kredytobiorcy, jeżeli stwierdzone są tytułem wykonawczym (nakazem zapłaty, wyrokiem), przedawniają się po dziesięciu latach. Jest to okres, nazwijmy go, minimalny, te dziesięć lat. Jeżeli bowiem wierzyciel skieruje taki wyrok wraz z wnioskiem egzekucyjnym do komornika i zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, to bieg przedawnienia zostaje przerwany. Zacznie biec ponownie i to od początku dopiero po umorzeniu postępowania egzekucyjnego (z powodu bezskuteczności albo na wniosek wierzyciela); kolejne sześć lat. Czyli, taki prawomocny wyrok nigdy nie ulegnie przedawnieniu, jeżeli wierzyciel co jakiś czas złoży do komornika wniosek egzekucyjny. Np. załóżmy że upłynęło już sześć lat, przez ten czas postępowanie egzekucyjne nie było wszczynane i zbliża się przedawnienie. Jeżeli wierzyciel złoży wniosek egzekucyjny do komornika wraz z wyrokiem i nastąpi wszczęcie egzekucji, wówczas następuje przerwanie biegu przedawnienia a gdy komornik (po umorzeniu postępowania egzekucyjnego) zwróci wierzycielowi wyrok, to ten znów będzie miał sześć lat zanim roszczenie z wyroku przedawni się. Jeżeli postępowanie egzekucyjne jest choćby w niewielkich kwotach efektywne, to komornicy niejednokrotnie prowadza je latami, o na przykład: http://finansowy.fc.pl/komornik-na-zyrancie-od-10-lat/ szczególnie wtedy, gdy jak we wskazanym przykładzie nic nie muzą robić bo pieniądze wpływają co miesiąc z zajęcia pensji albo emerytury.

Dodaj komentarz