Samochody sprzedane przez (żonę) dłużnika a skarga pauliańska

Pytanie: Witam, po raz kolejny mam problem z dłużnikiem, sprawa wygląda następująco:
Jestem na etapie rozciągnięcia klauzuli wykonalności na żonę dłużnika (mam tu gwarancje 100% że tak się stanie). Żona dłużnika wystawia na allegro i wystawiała przez ostatnie 2 miesiące samochody, nie zostały zabezpieczone przez komornika bo toczy się zbieg egzekucji (przeczytaj: Jak uniknąć zbiegu egzekucji; redakcja) chyba nie mogę na razie zlecić nic komornikowi – tak wyczytałem.
Pytanie jest takie:
Czy po rozciągnięciu tej klauzuli wykonalności na żonę dłużnika będzie można odzyskać te samochody jeśli zostały sprzedane? Jeśli chodzi o dowód to mam tylko tyle, że wystawiane są z konta żony dłużnika co można sprawdzić na danym portalu ogłoszeń i nr telefonu jest podany dłużnika albo żony dłużnika.

Porada: Jeżeli samochody zostały nabyte po zawarciu związku małżeńskiego, to wchodzą do majątkowej wspólności małżeńskiej i dysponując klauzulą na żonę dłużnika można je zająć i zlicytować.

Nie liczyłbym jednak na odzyskanie tych samochodów jeśli zostaną sprzedane. Nabywcy prawdopodobnie zakupią je w dobrej wierze to znaczy, nie wiedząc o tym, że dłużnik i żona sprzedawali samochody ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Dlatego skarga pauliańska (żądanie uznania przez sąd umowy kupna – sprzedaży za nieważną w odniesieniu do Pana jako wierzyciela) byłaby tu bezskuteczna.

Dodaj komentarz