Sprawdzenie dłużnika u komornika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Przytaczam treść zapytania mailem oraz poradę udzieloną temu panu.

Pożyczyłem komuś 75 tysięcy złotych, mam na to umowę pożyczki jak i potwierdzenie bankowego przelewu tej sumy. Po fakcie zasłyszałem, że dłużnik jest nieściągalny komorniczo ale on mnie zapewnia, że to nieprawda i że to ponad trzyletnie spóźnienie w spłacie pożyczki to dlatego, że musiał on bratu pożyczyć na coś tam w gardłowej sprawie ale już już będzie miał dla mnie pieniądze. No tylko że teraz to mnie są pieniądze potrzebne jak do zarżnięcia, mniejsza o szczegóły ale z każdym groszem muszę się liczyć.

Adwokata do sprawy sądowej nie potrzebuję, sam sobie poradzę ale sam wpis 3750 złotych to dla mnie teraz bardzo dużo. Do tego wydatki na komornika, bo nie przewiduję że po otrzymaniu nakazu zapłaty, prędzej spodziewam się przeciągania sprawy w sądzie, sprzeciw i te sprawy. Dług nie jest firmowy, w koszty nie wpiszę więc zastanawiam się, czy jest sens pakować się w koszty sądowe i komornicze. jeden kolega podpowiedział jednakże mi, że mając udokumentowaną wierzytelność mogę dowiedzieć się od komornika, czy prowadzi albo prowadził jakieś sprawy przeciwko dłużnikowi. Proszę dlatego o poradę czy tak jest rzeczywiście i jak to technicznie załatwić.

Oto udzielona temu panu porada:

Musiałby Pan mieć tytuł egzekucyjny albo wykonawczy aby dowiedzieć się tego o co Panu chodzi od komornika (od komorników). Art. 760(1) Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

Ja na tej podstawie nieraz dowiedziałem się nie tylko o aktualnych ale także o już umorzonych jako bezskuteczne postępowaniach egzekucyjnych i ich łącznej kwocie jak też o datach wszczęcia i umorzenia.

Nie musi Pan jednak od razu występować z pozwem o zapłatę całej kwoty tj. tych 75 tys. zł. Może Pan ograniczyć póki co roszczenie do jakiejś niewielkiej kwoty, to i koszt wpisu będzie odpowiednio niższy. Następnie Pan złoży u komornika tytuł wykonawczy z wnioskiem egzekucyjnym i przekona się Pan, czy egzekucja będzie skuteczna. Jeśli tak, to może Pan wnieść pozew o zapłatę reszty roszczenia.

A tak w ogóle to jest sens wnieść powództwo nawet jeżeli wiemy że dłużnik nie posiada majątku. Potwierdzenie należności tytułem wykonawczym może się przydać.

3 Komentarze

  • A czy są komornicy – windykatorzy? Jak w ogóle komornik ściąga długi?

  • Komornik to przeciwieństwo firmy windykacyjnej, choć niektórym komornikom może się zdarzyć postraszyć dłużnika prawnymi konsekwencjami niespłacenia długu. Komornik ściąga długi na podstawie tytułu wykonawczego (prawomocny nakaz zapłaty, wyrok, ugoda sądowa…), zajmując wynagrodzenie za pracę, konta i lokaty bankowe, wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, wierzytelności u kontrahentów dłużnika i inne wierzytelności, zajmując ruchomości (np. samochód dłużnika, sprzęty w mieszkaniu), zajmując nieruchomości… Wciąż jeszcze niektórzy nie wiedzą, że firma windykacyjna nie może nic zająć i zabrać ani zlicytować dłużnikowi.

  • Tak. Dzisiaj otrzymałem od komornika sądowego z Olecka postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności. Uzasadnienie krótkie, bo „Egzekucja z ruchomości, wierzytelności i kont bankowych dłużnika okazała się bezskuteczna”. Tyle. Nakaz zapłaty którego zwrot otrzymałem wraz z wnioskiem jest z 2007 r. i wtedy też skierowałem sprawę do komornika. Może być więc i tak – tyle sobie poczekasz na postanowienie uprawniające Cię do wpisania wierzytelności w koszty jako nieściągalnej. No, ja sobie teraz wystąpię przeciwko członkom zarządu. Kwota marna, bo 2.107,00 zł. ale trzeba doprowadzić sprawę do końca. Podobno jeden z nich teraz działa w szarej strefie udzielając na tym terenie chwilówek. Nie jest pocieszające to, że działa w szarej strefie ale pocieszające jest to, że w ogóle działa – czyli kapitał raczej ma i gdyby go „przycisnąć”, to zapłaci.

Dodaj komentarz