Zarzuty pozwanego wobec nabywcy wierzytelności

Pytanie: Prowadzę firmę handlującą meblami. Kolega też z branży meblowej ma kłopoty finansowe, był mi też winien za dostawę, zgodziłem się na cesję wierzytelności jego dłużnika zamiast na zapłatę i teraz wożę się z tą wierzytelnością, bo dłużnik ani myśli zapłacić. Pozwałem go do e-sądu ale zrobił sprzeciw, wynajął sobie adwokata. Adwokat w sprzeciwie od nakazu zapłaty napisał, że poprzednie partie mebli od tego mojego kolegi były wadliwe, że kolega nie reagował na reklamacje i że pozwany musiał naprawić te meble w końcu na własny koszt i że ten koszt jest w sumie taki wysoki jak moja wierzytelność. No tyle że nie dołączył żadnej faktury za naprawę, nic, nie wiadomo komu, kiedy zlecał naprawę, podaje tylko na to świadków – pracowników swoich oczywiście. W związku z tym adwokat napisał, że żąda obniżenia ceny za te poprzednie meble z powodu tych kosztów poniesionych a jak sąd tej koncepcji nie uwzględni, to dokonuje potrącenia wierzytelności z tych poniesionych kosztów z moją wierzytelnością. Jestem tym zupełnie skołowany. Kolega przyznał mi się, że była reklamacja ale jak prosił dłużnika, żeby udostępnił mu te meble do wglądu, to ten unikał. Kolega twierdzi, że żadnych usterek meble nie miały i że ten dłużnik znany jest z tego że tak mataczy byle nie zapłacić. Może ma to znaczenie: reklamacja jest z maja a faktura która kupiłem jest z czerwca. Całkiem jestem skołowany, nie wiem co odpisać na to adwokackie pismo, proszę o pomoc.

Porada: Na wszelki wypadek proszę w odpowiedzi zgłosić wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka – Pana kolegi (proszę określić go jako zbywcę wierzytelności) na okoliczność ustalenia, że pozwany unikał wskazania, które rzekomo meble mają wady i dlatego stwierdzenie tego było niemożliwe. Proszę w tym momencie podać sądowi imię i nazwisko i adres świadka do doręczeń.

Skoro pozwany chce dokonać potrącenia z wierzytelnością którą Pan nabył, to oznacza że ją uznaje, nie kwestionuje.

Jak chodzi o żądanie obniżenia ceny (jak mniemam zwrotu pieniędzy) z powodu dostarczenia mu przez Pana kolegę rzekomo wadliwego towaru, to proszę napisać, że żądanie obniżenia ceny z tytułu rzekomych wad towaru pozwany może próbować kierować do Pana kolegi (proszę napisać: zbywcy wierzytelności) a nie do powoda – Pana gdyż Pan jako powód nabył wierzytelność z tytułu sprzedaży innego towaru którego jakości pozwany nie kwestionuje.

Jak chodzi o zarzut potrącenia, to proszę napisać, że jest bezpodstawny, bo pozwany nie wykazał, że przysługuje mu wierzytelność za to, że na własny koszt rzekomo musiał naprawić wadliwy towar, nie wskazał kiedy do tego doszło.

I jeszcze jedno, na razie proszę może o tym nie pisać. Skoro reklamacja jest z maja, to ewentualna rzekoma naprawa na własny koszt na skutek rzekomego niereagowania Pana kolegi może została dokonana później niż data wymagalności Pana faktury. Aby dokonać potrącenia z wierzytelnością nabywcy czyli Pana, pozwany musiałby przedstawić do potrącenia wierzytelność której termin zapłaty nastąpił wcześniej niż termin zapłaty Pana wierzytelności.

2 Komentarze

  • Jesteśmy firmą ogrodniczą świadczącą usługi budowy i pielęgnacji terenów zieleni w maju podpisaliśmy umowę na wykonanie prac brukarskich na sumę 12575 zł brutto oraz ogrodniczych na sumę 11672 zł brutto. w trakcie prac roboty brukarskie zostały powiększone protokółem konieczności 15 lipca dokonano odbioru robót 16 lipca została wystawiona faktura na prace ogrodnicze zgodnie z umową a na prace brukarskie powiększona o protokół konieczności na sumę 15403 zł brutto Zleceniodawca  10 września zapłacił część faktury za roboty ogrodnicze. Druga część za roboty brukarskie do dzisiaj jest nie zapłacona oficjalnie nie znamy powodu dla którego nie płaci nieoficjalnie są informacje że członkowie zarządu nie mogą się porozumieć co do zasadności powiększenia zakresu prac proszę o info jakie są szanse na wyegzekwowanie pieniędzy?

    • O, a to coś nowego. Aha, czyli na tym protokole konieczności brak jest podpisów osób upoważnionych do reprezentowania firmy dłużnika? Może na przykład podpisał się tylko jeden członek zarządu a zgodnie z KRS powinni podpisać się obaj? No, trzeba zawsze sprawdzić, jak przedstawia się kwestia wymaganej reprezentacji firmy kontrahenta.  Załóżmy że ktoś otrzyma zlecenie z podpisem np. prezesa spółki i będzie się cieszył niezmiernie i robotę wykona a później okaże się że sam prezes nie był jednoosobowo uprawniony do reprezentowania spółki (tylko łącznie z jeszcze jednym członkiem zarządu) no i jest problem.

Dodaj komentarz